สรุป BIO1001 / BY101 ชีววิทยาเบื้องต้น

38฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

BIO1001 / BY101 สรุปชีววิทยาเบื้องต้น

เนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ (Introduction)

บทที่ 2 ธรรมชาติของชีวิต (Nature of Life)

บทที่ 3 การกำเนิดชีวิต (The Origin of Life)

บทที่ 4 การจัดระเบียบของชีวิต (Organization of Life)

บทที่ 5 การจัดระเบียบในระดับสูงของสิ่งมีชีวิต (Higher Level of Organization)

บทที่ 6 แหล่งอาศัยและสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต (Habitat and Environment)

บทที่ 7 หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต (Plant and Animal Diversity)

บทที่ 8 เมตาบอลิสม์และการเจริญเติบโต (Metabolism and Growth)

บทที่ 9 การสืบพันธุ์ (Reproduction)

บทที่ 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ (Introduction to Genetic).

บทที่ 11 การตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Responsiveness)

บทที่ 12 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (Organic Evolution)

บทที่ 13 การปรับตัว ( Adaptation)

บทที่ 14 มนุษย์กับธรรมชาติ (Man and Nature)

 

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้

– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ

– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น

– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ

– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ

– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย

– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg