สรุป ACC1101 / AC101 หลักการบัญชี 1

42฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

ACC1101 / AC101 สรุปหลักการบัญชี 1

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 วิวัฒนาการทางการบัญชี
บทที่ 2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี
บทที่ 3 ความหมายและรูปแบบของงบการเงิน
บทที่ 4 การวิเคราะห์รายการค้า
บทที่ 5 การบันทึกบัญชีของกิจการขายบริการ
บทที่ 6 การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่าย สินค้า
บทที่ 7 รายการปรับปรุงและปิดบัญชี
บทที่ 8 สมุดรายวันเฉพาะ
บทที่ 9 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg