เฉลย POL4312 / PA321 เทคโนโลยีการบริหาร

40฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/60 : 1/60 : S/59 :  ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นอัตนัยมีทั้งหมด 5 ข้อ เลือกทำ 4 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg