คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ (ป.ตรี) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ (ป.ตรี) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ       
*สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในปัจจุบัน                                                                              
*การเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า                           
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศทางการค้า                                                                               
*แนวข้อสอบ ด้านการค้าการลงทุน                                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                           
*แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                        
*แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                 
*แนวข้อสอบด้านการค้าเสรี                                                                                      
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป                                    
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                           
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์