คู่มือเตรียมสอบช่างก่อสร้าง กรมทรัพยากรธรณี ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบช่างก่อสร้าง กรมทรัพยากรธรณี ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี                                                                                   
*การปฏิบัติงานก่อสร้าง                                                                                                          
*การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                
*การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                        
*การบริหารงานโครงการก่อสร้าง                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และเขียนแบบ                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา                                                                                    
*ความรู้ด้านงานสำรวจ                                                                                                          «แนวข้อสอบ ช่างก่อสร้าง ชุดที่ 1.                                                                                     «แนวข้อสอบ ช่างก่อสร้าง ชุดที่ 2.                                                                                     «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                  «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                        «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                      «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                     «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                      «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการออกแบบ                                                                                 «แนวข้อสอบ งานสำรวจ                                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                                                       «แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                     «แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                     «แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์