ดักเก็งข้อสอบนายสิบทหารบก BC-34251

260฿

รหัสสินค้า: KP-34251 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ดักเก็งข้อสอบนายสิบทหารบก BC-34251 รูปเล่ม:เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*เจาะข้อสอบชุดที่ 1 -วิชาคณิตศาสตร์ -วิชาวิทยาศาสตร์ -วิชาภาษาอังกฤษ 2 ชุด -วิชาภาษาไทย
*ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
*ความรู้เกี่่ยวกับการฝึกทหารใหม่
*เจาะข้อสอบชุดที่ 2 -วิชาคณิตศาสตร์ -วิชาวิทยาศาสตร์ -วิชาภาษาอังกฤษ -วิชาภาษาไทย
*เจาะข้อสอบชุดที่ 3 -วิชาคณิตศาสตร์ -วิชาวิทยาศาสตร์ -วิชาภาษาอังกฤษ -วิชาภาษาไทย
*เจาะข้อสอบชุดที่ 4 -วิชาคณิตศาสตร์ -วิชาวิทยาศาสตร์ -วิชาภาษาอังกฤษ -วิชาภาษาไทย