คู่มือเตรียมสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        
*ความรู้ทางวิทยาศาสตร์                                                                                               
*ความสามารถในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์                                                                  
*ความรู้ด้านเคมี การเตรียมสารเคมี                                                                                  
*ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ                                                                  
*ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                  
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                     
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                              
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1                                                                              
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.