คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน BC-34176

270฿

รหัสสินค้า: KP-34176 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน BC-34176 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ                                                
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องสูบน้ำ                                                                    
*ความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้น                                                                                             
*ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับระบบระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์                                                                     «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                                        «แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                                        «แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                                        «แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                                        «แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                                        «แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 6.                                                                                        «แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 7.                                                                                        «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์