คู่มือสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม BC-34046

280฿

รหัสสินค้า: KP-34046 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม BC-34046 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*
*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป         «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                  «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                   «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                   «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                          
*
*วิชาภาษาไทย         «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                     
*
*วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)         «แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ  (Reading Comprehension)                                         «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                          «แนวข้อสอบ โครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)                                              «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                            ¨ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ         «แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                                 «แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                                 «แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3.                                                        
*
*กฎหมายที่ประชาชนควรรู้         «แนวข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 1.                                                            «แนวข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 2.                                                   
*
*สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน         «แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                                  «แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                                  «แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน