คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาด้านวิศวกรรม                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                         
*ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง                                                                                     
*มาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า                                                                      
*ความรู้ด้าน ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                      
*ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าสนามบิน                                                                                     
*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                                 «แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                    «แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                    «แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                    «แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                                    «แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 5             «แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                              «แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                               «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์