สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-25 ต.ค. 2562

“สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-25 ต.ค. 2562

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย ที่ มสจท 005/2562

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมการวิจัยในคนในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ขอประกาศรับสมัครบุคลากร เพื่อเจ้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่สำนักงาน” ของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-17,550 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,550
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  :สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2562 – 25 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ