คู่มือสอบนักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2562 BC-33681

320฿

รหัสสินค้า: KP-33681 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2562 BC-33681
สารบัญ

*สรุปเหตุการณ์ทั้้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 1.
*สรุปเหตุการณ์ทั้้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 2.
*สรุปเหตุการณ์ทั้้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 3.
*สรุปเหตุการณ์ทั้้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 4.
*หัวข้อเรื่องที่นิยมใช้ในข้อสอบ
*
*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
*ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2557
*ข้อสอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ ปี 2557
*ข้อสอบวิชาความรู้ต่างประเทศปี 2557
*ข้อสอบความรู้สำหรับนักการทูตปี 2557
*ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปรวม 4 ส่วน ปี 2554
*ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปรวม 4 ส่วน ปี 2553
*ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปรวม 4 ส่วน ปี 2552
*ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปรวม 4 ส่วน ปี 2550
*ข้อสอบวิชาภาษาไทย
*ข้อสอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ ปี 2547
*ตัวอย่างแนวข้อสอบเพิ่มเติม
*แนวข้อสอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ
*
*ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
*ข้อสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ชุดที่ 1.
*ข้อสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ชุดที่ 2.
*
*วิชาความรู้สำหรับนักการทูต
*ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
*ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายระหว่างประเทศ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
*แนวข้อสอบวิชาความรู้สำหรับนักการทูต
*ข้อสอบความรู้สำหรับนักการทูต จากสนามจริง ชุดที่ 1.
*ข้อสอบความรู้สำหรับนักการทูต จากสนามจริง ชุดที่ 2. พร้อมเฉลยคำตอบ