กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ส.ค. 2562 รวม 39 อัตรา,

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ส.ค. 2562 รวม 39 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง

ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง รวม 39 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบุคคลและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


บุคลากร

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างไฟฟ้า CCTV

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


วิศวกรไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรเครื่องกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สถาปนิก

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ,บุคลากร,นายช่างโยธา,นายช่างไฟฟ้าCCTV,นายช่างเทคนิค(ด้านโยธา,นายช่างเทคนิค(ด้านไฟฟ้า),นายช่างเทคนิค(ด้านเครื่องกล),วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล,สถาปนิก,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการขนส่ง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-15,000
อัตราว่าง: 39
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมท่าอากาศยาน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 ส.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมท่าอากาศยาน