ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-24 มิ.ย. 2562 รวม 27 อัตรา,

“ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-24 มิ.ย. 2562 รวม 27 อัตรา,

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ เพื่อบรรจะเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ รวม 27 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริการไปรษณีย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,890 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,890 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,890 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ฝ่ายจัดระบบบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ฝ่ายงบประมาณและต้นทุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ฝ่ายสวัสดิการและสุขภาพอนามัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,740 บาท

คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ส่วนสนับสนุนบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ในประเทศ ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ส่วนสารสนเทศและวิจัย ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ตำแหน่ง: พนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 10,740-17,830
อัตราว่าง: 27
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 24 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ไปรษณีย์ไทย

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ไปรษณีย์ไทย