สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 27 พ.ค. -10 มิ.ย. 2562

“สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 27 พ.ค. -10 มิ.ย. 2562

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกาศรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 และข้อ 17 ของระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500-27,300 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่สอบสวน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500-27,300 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

เงินเดือนที่จะได้รับ
  1. อัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท
  2. อัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เงินเดือน 22,750 บาท
  3. อัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เงินเดือน 27,300 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่ไดัรับการคัดเลือกและเรียกบรรจุเป็นพนักงานจะได้รับเงินเดือนในอัตราตามคุณวุฒิการศึกษาตามที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้นกำหนดไว้

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่สอบสวน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-27,300
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน