คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกบัญชี กองการเงิน กรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 109)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกบัญชี กองการเงิน กรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 109)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                         
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ                                                                      
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป                                                                           
*ความรู้พื้นฐานด้านบัญชี การเงิน                                                                          
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                     
*แนวข้อสอบบัญชีราชการ                                                                           
*แนวข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน                                                               
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี                                                                      
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม