กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 เม.ย. 2562

“กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 เม.ย. 2562

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

ด้วยกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน มีความประสงค์จะจ้างบุคคลธรรมดา (ลูกจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อปฏิบัติงานของกลุ่มสถานีบริการ กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมธุรกิจพลังงาน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงพลังงาน :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง ณ กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 – 19 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.027944801

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงพลังงาน

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงพลังงาน