กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 17 เม.ย. -23 เม.ย. 2562

“กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 17 เม.ย. -23 เม.ย. 2562

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพ่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยจังหวัดสุโขทัยประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (10%) เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานสำรวจข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: พนักงานสำรวจข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 – 23 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 25 เม.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมธนารักษ์