ทีเด็ดข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.กพ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2562 BC-32820

220฿

รหัสสินค้า: KP-32820 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ทีเด็ดข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.กพ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2562 BC-32820 ประกอบด้วย
*ภาคไวยากรณ์ (Structure)
*ภาคการสนทนา (Conversation)
*คำศัพท์ (Vocabulary)
*การอ่านบทความ (Reading Passages) พร้อมเจาะข้อสอบภาคสนาม