สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 เม.ย. 2562 รวม 51 อัตรา,

“สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 เม.ย. 2562 รวม 51 อัตรา,

สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 36 อัตรา

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศ ก.จ.จ.มุกดาหาร เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สำหรับลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ประเภท : พนักงานจ้างตามภารกิจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ประเภท : พนักงานจ้างตามภารกิจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : พนักงานจ้างตามภารกิจ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ประเภท : พนักงานจ้างตามภารกิจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ประเภท : พนักงานจ้างตามภารกิจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

ประเภท : พนักงานจ้างตามภารกิจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประเภท : พนักงานจ้างตามภารกิจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

ประเภท : พนักงานจ้างตามภารกิจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : พนักงานจ้างตามภารกิจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : พนักงานจ้างตามภารกิจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล,ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยเจ้พนักงานธุรการ,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 51
ปฏิบัติงานที่: มุกดาหาร (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 5 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042611423

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น