กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 เม.ย. -18 เม.ย. 2562 รวม 125 อัตรา,

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 เม.ย. -18 เม.ย. 2562 รวม 125 อัตรา,

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2562

ด้วยสถาบันการพลศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ประกอบกับสถาบันการพลศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ได้เห็ฯชอบหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งอาจารย์ สถาบันสถาบันการพลศึกษา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
อาจารย์

อัตราว่าง : 125 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500-21,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท ปริญญาเอก

ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ป.โท,ป.เอก
อัตราเงินเดือน: 17,500-21,000
อัตราว่าง: 125
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี,กรุงเทพมหานคร,กระบี่,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงใหม่,ตรัง,เพชรบูรณ์,ยะลา,ลำปาง,ศรีสะเกษ,สมุทรสาคร,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,อุดรธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพลศึกษา :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 – 18 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพลศึกษา

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมพลศึกษา