กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-19 เม.ย. 2562 รวม 121 อัตรา,

“กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-19 เม.ย. 2562 รวม 121 อัตรา,

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทัพบก

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก คุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 161 อัตรา โดยเป็ฯไปตามหลักเกณฑ์ตามคำสั่งกองทัพบกที่ 436/2537 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2537 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562
สายงานสัสดี

อัตราว่าง : 60 อัตรา

สายงานการเงิน

อัตราว่าง : 18 อัตรา

สายงานการสารวัตรทหาร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

สายงานทั่วไป

อัตราว่าง : 41 อัตรา

ตำแหน่ง: สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ2562
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 121
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพบก :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 19 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพบก

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กองทัพบก