กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 25 มี.ค. -2 เม.ย. 2562

“กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 25 มี.ค. -2 เม.ย. 2562

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดระยอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยจังหวัดระยองประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ เพื่อปฏบิัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ดังมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นายช่างสำรวจ

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500+1,785 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 – 2 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 17 เม.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมธนารักษ์