กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 มี.ค. 2562

“กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 มี.ค. 2562

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ คร้้งที่ 2

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (10%) เพื่อช่วยปฏิบัติงานส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นายช่างไฟฟ้า

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500+1,785 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 4 ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 – 29 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 2 เม.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมธนารักษ์