กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-10 มี.ค. 2562 รวม 30 อัตรา,

“กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-10 มี.ค. 2562 รวม 30 อัตรา,

กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ

ระเบียบการ สอบคัดเลือกทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะจากทหารกองประจำการ หรือนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์เปิดรับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือกำลังรับราชการเป็นทหารกองประจำการและจะครบกำหนดปลดจากองประจำการในวันที่ 30 เม.ย. 62 หรือเป็นทหารกองหนุน จากการเป็นนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับจาก พ.ศ. เกิด และต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอก จำนวน 30 ตำแหน่ง เพื่อบรรจุเข้ารับราขการ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนทหารสื่อสาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษา จะปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่างๆ ของกองทัพบกต่อไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)

อัตราว่าง : 30 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการทหารสื่อสาร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการทหารสื่อสาร :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้นล่าง อาคารโรงนอน หมวด ๔ กองร้อยบริการ กองบริการ กรมการทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร เลขที่ 149 ถนนพระราม 5 เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร10300 ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 – 10 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการทหารสื่อสาร

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการทหารสื่อสาร