กสท เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-15 ก.พ. 2562

“กสท เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-15 ก.พ. 2562

กสท เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏบิัติงานประจำฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร จำนวนทั้งสิ้น 2 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ส่วนวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

จำนวน 1 อัตรา

ส่วนบริหารแผนงานและโครงการลงทุน

จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน กสท :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 ก.พ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสท

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กสท