กสท เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 พ.ย. 2561

“กสท เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 พ.ย. 2561

กสท เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ปริญญาโท บัญชี/การเงิน
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ
จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 ไม่ต่ำกว่าระดับภาคี วิศวกร (ภย.) มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านโครงสร้างเสาวิทยุโทรคมนาคม เช่น งานควบคุม หรืองานออกแบบฐานรากโครงสร้างเสาอากาศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายวิศซกรรมสื่อสารไร้สาย
จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ มีความรู้ด้านการตลาด มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้และหากมีความรู้ด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาค รัฐ พ.ศ.2560 จได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ความสามารถในการเจรจาต่อรอง และความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: ปริญญาตรี-โทปฏิบัติงานในส่วนกลาง
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน กสท :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 28 พ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสท

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กสท