คู่มือสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) BB-004

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) BB-004
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม       
*วิชาความรู้ด้านการมาตรฐาน (50 คะแนน)
*ความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                                             
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                      
*วิชาความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ(50 คะแนน)
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                         
*วิชาความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า(100 คะแนน)
*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                        
*ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                       
*วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง(HIGH VOLTAGE ENGINEERING)                                                      
*เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                                                 
*สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                                        
*แนวข้อสอบ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                        
*แนวข้อสอบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                        
*แนวข้อสอบ ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                              
*รวมแนวข้อสอบ ด้านไฟฟ้า