คู่มือสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม       
*วิชาความรู้ด้านการมาตรฐาน (50 คะแนน)
*ความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                                             
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                      
*วิชาความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ(50 คะแนน)
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                         
*วิชาความรู้พื้นฐานด้านเครื่องกล(100 คะแนน)
*ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์                                                 
*ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                                
*ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม                                                                                       
*วิศวกรรมการบำรุงรักษา                                                                                               
*แนวข้อสอบวิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                         
*แนวข้อสอบวิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                          
*แนวข้อสอบวิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                      
*แนวข้อสอบวิศวกร ด้านเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบวิศวกร ด้านเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                
*แนวข้อสอบวิศวกรรมความปลอดภัย