คู่มือสอบบุคลากร ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) BC-32318

270฿

รหัสสินค้า: KP-32318 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบบุคลากร ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) BC-32318
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับบริษัทขนส่ง จำกัด                                                                              
*แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและความสามารถด้านภาษา ในการคิดวิเคราะห์สรุปเหตุผล                                                                                           
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                             
*การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่                                                                     
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      
*เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่                                                                    
*ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                  
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                              
*การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                            
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                     
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                               
*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.                                                                                    
*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 4.