คู่มือสอบ วิชาทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2562 BC-32134

260฿

รหัสสินค้า: KP-32134 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบ วิชาทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2562 BC-32134
สารบัญ

*
*ภาษาไทย
*หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                                     
*การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย                                                                                
*แนวข้อสอบ หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                         
*แนวข้อสอบ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย                                                                   
*แนวข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย                                                                               
*
*ภาษาอังกฤษ
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                               
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                            
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                              
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                            
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                            
*
*ความรู้ทั่วไป
*แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 2          .                                                                            
*แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                             
*การทหารของไทย                                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา                                                                                      
*เจาะแนวข้อสอบภาคสนามจริง