คู่มือสอบ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประเภท ก.และ ข. นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2562 BC-32097

260฿

รหัสสินค้า: KP-32097 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบ กลุ่มวิทยาศาสตร์ ประเภท ก.และ ข. นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2561 BC-32097
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก                                                                     
*เจาะข้อสอบ วิชาฟิสิกส์                                                                                          
*ความรู้ทางด้านเคมี                                                                                                  
*เจาะข้อสอบ วิชาเคมี                                                                                             
*ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ                                                                                  
*เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ                                                                        
*เจาะข้อสอบ วิชาชีววิทยา                                                                                        
*เจาะข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                       
*เจาะข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2