คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านกฏหมาย) สำนักงานศาลปกครอง ปี BC-32073

260฿

รหัสสินค้า: KP-32073 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านกฏหมาย) สำนักงานศาลปกครอง ปี BC-32073
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง       
*ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง                                                          
*คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ                                                                              
*กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง                                          
*คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ                                                                                
*กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                                                          
*คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ                                                                                
*กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และประเด็นที่น่าออกสอบ                            
*กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และประเด็นที่น่าออกสอบ                              
*คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ                                                                               
*ความสามารถในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ                                                                 
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                 
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม