คู่มือสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม ใช้ได้ทุกสาย วุมิ ม.6 หรือเทียบเท่า ใหม่ล่าสุด  BC-31885

280฿

รหัสสินค้า: KP-31885 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม ใช้ได้ทุกสาย วุมิ ม.6 หรือเทียบเท่า ใหม่ล่าสุด  BC-31885
สารบัญ

*หมวดวิชาความสามารถทั่วไป
*เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                            
*เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                            
*เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 3.                                                               
*เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 4.                                                            
*เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 5.                                                            
*หมวดวิชาภาษาไทย
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 1.                                                             
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 2.                                                             
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 3.                                                             
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 4.                                                            
*หมวดวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                     
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                     
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                           
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.                                                           
*หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
*เจาะข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                     
*เจาะข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                     
*เจาะข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3.                                                     
*หมวดวิชาจริยธรรม สังคม วัฒนธรรม 
*เจาะข้อสอบ จริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่  1.                                             
*เจาะข้อสอบ จริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่  2.                                             
*หมวดวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้
*เจาะข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้                                                          
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน