คู่มือสอบ ภาษาอังกฤษ สำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ปี 2561

180฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ ภาษาอังกฤษ สำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ปี 2561 ประกอบด้วย

  • Listening
  • Grammar
  • Reading Passages
  • Pictures
  • Vocabulary