คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2561 BC-31762

260฿

รหัสสินค้า: KP-31762 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2561 BC-31762
สารบัญ
-ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเกษตร                                                          -การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                                                -หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น                                                                                   -การจำแนกพืช                                                                                                       -การขยายพันธุ์พืช การตอน การติดตา การทาบกิ่ง ปักชำ                                    -ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเพื่อให้เป็นไป ตามกฏหมาย                                                                                                     -ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา เช่น การให้น้ำ การให้ปุ๋ย -การจัดการดิน                                                                                                   -การป้องกันกำจัดศัตรูพืช                                                                                 -การตัดแต่ง                                                                                                       -ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์การส่งเสริมเกษตร การส่งเสริมด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร                                                -การทำเกษตรอินทรีย์                                                                                    -ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 1.(100 ข้อ)                  
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 2.(100 ข้อ)                  
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 3.(100 ข้อ)                  
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 4.( 50 ข้อ)