คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2561 BC-31526

260฿

รหัสสินค้า: KP-31526 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2561 BC-31526
สารบัญ

*ความรู้พื้นฐานทางด้านเคมี                                                                                           
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเคมี                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยา                                                                                            
*เจาะข้อสอบ จุลชีววิทยา                                                                                          
*ความรู้พื้นฐานงานประปา                                                                                             
*คุณภาพน้ำกับสิ่งแวดล้อม                                                                                            
*การควบคุมคุณภาพงานทดสอบในห้องปฏิบัติการ                                                                  
*การใช้และการสอบเทียบเครื่องเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ                                                            
*ระบบคุณภาพอาหาร (Quality System) : GMP/HACCP                                                                   
*ความรู้ด้าน ISO/IEC 17025                                                                                       
*จรรยาบรรณในวิชาชีพ                                                                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                     
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.