คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ใหม่ปี 2561
สารบัญ

*เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                      
*เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2                                                                       
*เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                       
*เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                          
*เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                          
*เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                          
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                      
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                      
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                      
*เจาะข้อสอบ ความรู้ทางทหาร                                                                             
*เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                 
*เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                       
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์    เจาะข้อสอบ งานธุรการ