เจาะข้อสอบด้านพาณิชยการ องค์การเภสัชกรรม ปี 2561 BC-31052

260฿

รหัสสินค้า: KP-31052 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบด้านพาณิชยการ องค์การเภสัชกรรม ปี 2561 BC-31052
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 
*เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป 
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ 
*พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 
*เจาะข้อสอบ ด้านการบริหารงานทั่วไป 
*เจาะข้อสอบ ด้านการจัดการงานทั่วไป 
*เจาะข้อสอบ ด้านทรัพยากรบุคคล 
*เจาะข้อสอบ ด้านงานธุรการ 
*เจาะข้อสอบ ด้านการจัดการสำนักงาน 
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ 
*เจาะข้อสอบ ด้านประชาสัมพันธ์ 
*เจาะข้อสอบ ด้านงานเลขานุการ 
*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม