คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว ปี 2561 BC-31007

260฿

รหัสสินค้า: KP-31007 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว ปี 2561 BC-31007
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว                                                                                       
*ความรู้ด้านวิทยาการด้านเมล็ดพันธุ์                                                                               
*ความรู้ด้านพืชไร่                                                                                                     
*ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์                                                                                        
*แนวข้อสอบ การปรับปรุงพันธ์                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                                  
*ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                 
*ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร                                                                                         
*การเกษตรยั่งยืน                                                                                                      
*ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                           
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                        
*เจาะข้อสอบ การเกษตร ชุดที่  1.                                                                       
*เจาะข้อสอบ การเกษตร ชุดที่  2.                                                                       
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์