คู่มือสอบช่างไฟฟ้า 3 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30710

260฿

รหัสสินค้า: KP-30710 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบช่างไฟฟ้า 3 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30710
สารบัญ

*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                             
*ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ของครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า                                                                                       
*การจัดทำแบบแปลนระบบไฟฟ้า                                                                                    
*มอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                        
*ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                                -เจาะข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                    -เจาะข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                    -เจาะข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                     -เจาะข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.