คู่มือสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร BC-30192

260฿

รหัสสินค้า: KP-30192 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร BC-30192
สารบัญ

*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่
*ความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชี
*การวิเคราะห์งบการเงิน -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน
*ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1. -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2. -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 3. -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 4. -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1. -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2. -เจาะข้อสอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของ ประเทศไทยและต่างประเทศ -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ -เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary) -เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension) -เจาะข้อสอบรวม -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร