คู่มือสอบENG 2002 การอ่านตีความ (EN 202) รวมเนื้อเรื่อง 30 เรื่องทั้งหมดเป็นบทความยาว พร้อมคำถามเจาะแนวข้อสอบของทุกย่อหน้า ออกใหม่ปี 2561

250฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบENG 2002 การอ่านตีความ (EN 202) รวมเนื้อเรื่อง 30 เรื่องทั้งหมดเป็นบทความยาว พร้อมคำถามเจาะแนวข้อสอบของทุกย่อหน้า ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
##ภาคทฤษฎี

  1. การอ่านคืออะไร
  2. เทคนิคการอ่านเร็ว (Skimming)

      3 . ทักษะในการอ่าน

  1. การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ (Main Idea)
  2. การอ่านแบบวิเคราะห์สรุปความ (Inference)
  3. การเขียนย่อหน้า (Paragraph Writing)
  4. คำเชื่อมความ (Connectors or signal words)

      8 .การอ้างอิง  (Reference)

  1. ตัวอย่างข้อสอบภาคทฤษฎีที่ออกเป็นถูกหรือผิด 17

##ภาคปฏิบัติ Passage     1   Language Acquisition                                                               Passage     2   Satellite Communication                                                          Passage     3   The Feminine Physique                                                             Passage     4   The Effect of the U.S. Foreign Policy in Vietnam                 Passage     5   Violence on Television                                                             Passage     6   Chemicals: Time Bombs in our Environment                                  Passage     7   College Lectures: Is Anybody Listening?                              Passage     8   A Good Night’ Sleep                                                                         Passage   9     Reading Requires More Than Words                                      Passage   10  The Greenhouse Effect                                                              Passage   11  Can Other Animal Acquire Language?                                    Passage   12   Problems of Modern Psychotherapy                                                 Passage   13   Born To Win                                                                              Passage   14   Suicide                                                                                                              Passage   15   Expert Says Arctic Ocean Will Soon Be An Open Sea        Passage   16   Women in Art                                                                           Passage   17   Environmentalism Matters                                                       Passage  18    Ethics                                                                                          Passage  19    Summerhill                                                                                  Passage  20    Deforestation                                                                              Passage  21    Psychology:  Theories of Emotion                                        Passage  22    Native Americans                                                                      Passage  23    The Family in Cross-Cultural Perspective                             Passage  24    When it comes to food, The public is myth-taken               Passage  25  Songs for Life                                                                               Passage  26  Accidental Drug Addiction                                                        Passage  27   Songs for Life                                                                          Passage  28  The Fight to Save the Whales                                                   Passage 29     Methods of Eliminating Boredom                                                  Passage 30     Humanistic Psychological and Self – Actualization