คู่มือสอบตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30109

260฿

รหัสสินค้า: KP-30109 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30109
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา                                                                                                  
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                  
*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                        -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                     
*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                             
*การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                       -เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                         -เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                                  -เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                 -เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                 -เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3                                                                                  -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม