คู่มือสอบ พาณิชยกรรม ใช้ได้กับรหัสตำแหน่ง 312310-312388 กองทัพอากาศ BC-9824

260฿

รหัสสินค้า: KP-9824 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบ พาณิชยกรรม ใช้ได้กับรหัสตำแหน่ง 312310-312388 กองทัพอากาศ BC-9824
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ                                                                                      
*เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                                                         -เจาะข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                                -เจาะข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                                -เจาะข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                     
*การบัญชีเบื้องต้น                                                                                                              -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1                                                                                            -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                           -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                           -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                
*การขายเบื้องต้น                                                                                                                 -เจาะข้อสอบ การขายเบื้องต้น