เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ปี 2561 BC-9732

260฿

รหัสสินค้า: KP-9732 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ปี 2561 BC-9732
สารบัญ

*
*วิชาคณิตศาสตร์           -เชต                                                                                                             -ลำดับและอนุกรม                                                                                              -ความน่าจะเป็น                                                                                                -ตรรกศาสตร์                                                                                                   -ระบบจำนวนจริง                                                                                              -ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน                                                                                    -เรขาคณิตวิเคราะห์                                                                                            -เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์                                                                           
*
*วิชาภาษาไทย           -เสียงและอักษรไทย                                                                                            -ความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                                                -การสะกดคำ                                                                                                   -การใช้คำไม่ถูกต้อง                                                                                            -ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร                                                                               -ระดับภาษา                                                                                                    -หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง                                                                                     -สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                                    -โวหารการเขียน                                                                                                -การอ่านจับใจความ                                                                                           -การอ่านตีความ การอ่านสรุปความ                                                                          -บทความ                                                                                                       -เจาะข้อสอบ ภาษาไทย         ชุดที่ 1.                                                                                        -เจาะข้อสอบ ภาษาไทย         ชุดที่ 2.                                                                             
*
*วิชาภาษาอังกฤษ                -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                           -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                          -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                               
*
*วิชาคอมพิวเตอร์           -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                           -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                          -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                          – เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4                                                                
*
* วิชาความรู้ทั่วไป           -เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                            -เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                            -ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ