ติว TOEIC รอบใหม่

7,900฿

คำอธิบาย

ติว TOEIC อย่างมั่นใจ เปิดติวรอบใหม่ ตามคำเรียกร้อง   เริ่มติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สมัครแล้วเข้าติวได้เลย ของสถาบันจะจัดการติวเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละไม่เกิน 5 คน เพื่อความดูแลเอาใจใส่ในการเรียน ผู้เรียนสามารถฝึกฝนเทคนิคการทำข้อสอบครบทุกทักษะนับหลายพันข้อ ผู้เรียนได้เรียนครบทุกทักษะ  โดยในแต่ละสัปดาห์ประกอบด้วย

  • Listening Comprehension
  • Reading Comprehension
  • Reading Grammar

ผู้สมัครสามารถขอทำ Pre Test ข้อสอบ TOEIC ได้ไม่จำกัดครั้ง สถาบันมั่นใจว่าผู้เรียนสามารถยกระดับการทำคะแนนได้หลังจากที่ได้สมัครเรียนแล้ว มีวัดระดับความสามารถในการฟังและการอ่าน และทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานจริง มีฝึกฝนการฟังโดยอาจารย์เจ้าของภาษา เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย รับรองผลในการเรียน ถ้าไม่ผ่านสามารถเข้าเรียนได้ ฟรี !!!!! สอนสดทุกรอบ รับรองผล 650 คะแนน ปูทั้งเนื้อหา และตะลุยโจทย์ข้อสอบ

  TOEIC (Test of English for International Communication)
วันเวลา
1. Sat09.30-12.30
2. Sat15.30-18.30
3. Sun12.30-15.30
4. Sun15.30-18.30
5. M16.30-19.30
6. Tu16.30-19.30
  ติวครบทั้ง 7Parts ดังนี้

1.Part 1 : Listening – Photosออกสอบ  20  ข้อ
2.Part 2 : Listening – Short Conversationออกสอบ  30  ข้อ
3.Part 3 : Listening – Question – Responseออกสอบ  30  ข้อ
4.Part 4 : Listening – Short Talksออกสอบ  20  ข้อ
5.Part 5 : Grammar – Incomplete Sentencesออกสอบ  40  ข้อ
6.Part 6 : Grammar – Text Completionออกสอบ  12  ข้อ
7.Part 7 : Reading Comprehensionออกสอบ  48  ข้อ
รวม 200 ข้อ
  ราคาค่าเรียน 7,900 บาท (20 ช.ม.)    หากต้องการเรียนจบก่อนครบเดือนติดต่อเวลาแจ้งเวลาได้ที่เคาน์เตอร์