BC-263 คู่มือ+ข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป (อาชีวศึกษา)

280฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย -วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป -วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง      ราคา พิเศษ 280 บาท       จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center