BC-068 คู่มือเตรียมสอบ โรงเรียนการไปรษณีย์

180฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย การทดสอบทัศนคติ และความรูเกี่ยวกับไปรษณีย์ -ประวัติและวิวัฒนาการ โรงเรียนการไปรษณีย์ -วิสัยทัศน์ -ภารกิจ -วัตถุประสงค์ -แผนงานต่าง ๆ -พระราชบัญญัติไปรษณีย์ -พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ -แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 -เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 2 แนวข้อสอบ ภาษาไทย -แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบ ชุดที่ 3 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบ Grammar -แนวข้อสอบ Synonyms -แนวข้อสอบ เติมคำลงในช่องว่าง -แนวข้อสอบ Reading Comprehension แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ -แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ราคา พิเศษ 180 บาท จัดทำโดย    ติวเตอร์กุ้ง    สถาบัน The Best Center