องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ก.พ. 2562

“องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ก.พ. 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 13/2562

เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3-4

ด้วยองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3-4 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานการเงิน ระดับ 3

จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท


พนักงานการเงิน ระดับ 4

จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาโท

อัตราเงินเดือน 17,000 บาท

ตำแหน่ง: พนักงานการเงิน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,830
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: (องค์การจัดการน้ำเสีย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การจัดการน้ำเสีย :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 เลขที่ 333 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลจอมพล อำเภอจตุจักร จังหวัด10900 ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

กรณีสมัครทางไปรษณีย์เขียนตำแหน่งงานที่สมัครที่มุมซองให้ชัดเจน

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การจัดการน้ำเสีย

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การจัดการน้ำเสีย